lørdag 15. mars 2008

Nerrimellom et sted

Dette har vært en sosial kveld som har inkludert bl.a et besøk borte. I bakgrunnen duret fjernsynsapparatet i vei da vi kom. Idet jeg setter meg ned, ser jeg de siste glimtene fra en eksplosjon av noen sort. "Hva har skjedd?" spør jeg kveldens vertskap som etter alt å dømme hadde fått med seg begynnelsen på innslaget.

"Vettikkehelt," svares det. Jeg informerer dem om at det har vært en eksplosjon, og om de kanskje har oppfattet hvor det var? "Njeeei ... et eller annet sted nerrimellom. Vil du ha kaffe?"

Jeg kan ikke for det. Jeg lar meg fremdeles forbløffe over slike utsagn. Jeg vet at det er så mange konflikter i skrekkelig mange land, lang unna roen vår, at det kan være vanskelig å holde dem fra hverandre. Man blir også på et vis litt avstumpet av all volden som renner inn hver eneste dag, men likevel? Er det ikke en aldri så liten tanke respektløst å omtale det som etellerannetstednerrimellom? (Anse det som et retorisk spørsmål - selvsagt synes jeg det er det.)

Nå dreide det seg da heller ikke om en bombe, denne gangen, det fant jeg raskt ut dag jeg gikk på nett etter at jeg kom hjem. På en måte. Egentlig var det nesten poetisk ironi. Et ammunisjonslager hvor man destruerer gamle bomber, hvor man jobber med å rydde opp i andres søppel. (Så vidt jeg kunne lese.) Ting som har hopet seg opp siden 2. verdenskrig. Og under dette arbeidet er det altså noe som går galt, og en mengde uskyldige mennesker skades og flere er døde.


Så tenker jeg videre ... husker jeg dette neste uke? Eller uken deretter? Jeg mener, det var jo ikke i Oslo, liksom, bare et eller annet sted nerrimellom. Albania? Hvor ER nå det? Nerrimellom.
Til etterretning:

Albania er et middelhavsland i Sørøst-Europa. Det grenser til Kosovo i nordøst,Montenegro i nordvest, Makedonia i øst, Hellas i sør, Adriaterhavet i vest og Det joniske hav i sørvest. Landet er et forholdsvis nytt demokrati, og heter formelt Republikken Albania. (På albansk Republika e Shqipërisë).

(Kilden er Wikipedia)

Så nå vet jeg at Albania ligger litt til høyre for hælen på Italia, og at det jobbes med å destruere gammel skitt. Jeg vet at det er et fattig land med mye arbeidsledighet. Jeg vet at albanerne er et gammelt forlkeslag og at det antas at de stammer fra antikkens illyrere.

Ingen kommentarer: